اسامی کارکنان

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت شماره تماس
1  رضا   دهقانیان  ارشد حقوق خصوصی  رییس امور اداری و مالی 33392244
2 حجت الاسلام علی  پوررادی   ارشد علوم، قران وحدیث  کارشناس  33392250
3  اعظم   ثبات حق   کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  مسئول  کارشناس 33392235
4  فائزه  استادی   ارشد مدیریت اجرایی   رئیس امور آموزشی دانشکده 33392246
5 ریما مرادی ارشد مدیریت اجرایی کارشناس آموزش 33392246
6 وحید فرد قراملکی کارشناسی مسئول دفتر دانشکده 33392238
7 محمد رضا دارانداشی ارشد علوم، قران وحدیث کارشناس 33392237
8 محمد نوری   خدمات  
9 اروج ثمودی   آبدارچی 33392252
10 محمد عبداللهی   خدمات 33392619

 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۸۴