معارف اسلامی

بسمه تعالی


 مدیر گروه معارف اسلامی

نام صمد
نام خانوادگی بهروز
رشته تحصیلی الهیات گرایش قران ومتون اسلامی
مدرک تحصیلی دکتری
کشور محل اخذ ایران
مرتبه علمی استادیار
 
پست الکترونیکی  

   

معرفی گروه معارف 

 

به میمنت