اخبار، اطلاعیه ها و برنامه درسی گروه معارف در نیمسال اول ۹۷-۹۶